Plataan lanceert plusgroep

PlusPlataan5PLUS Primair Leerlingen met Uitzonderlijke kwaliteiten Stimuleren

Een aantal jaar geleden is door het team van de Obs De Plataan besloten om meer aandacht te schenken aan het ontwikkelen van een beleid voor leerlingen die meer behoefte hebben aan een verrijking binnen het onderwijs.

De plusgroep op onze school is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong die behoefte hebben aan extra uitdaging.
De plusgroepen zijn een doorgaande leerlijn: het begint bij de kleuters en loopt door tot groep 8. Er wordt regelmatig goed gekeken welke leerlingen wel en niet goed gedijen in de plusgroepen en welke andere leerlingen hiervoor in aanmerking komen.

Wij kunnen, als school, voor deze groep kinderen een passend onderwijsaanbod verzorgen.  En dus de ontwikkeling volgen van het ministerie en het bestuur waarbij de aandacht voor excellentie hoog op de agenda staat. Want :”Elk kind heeft behoefte aan een uitdaging.”

Tijdens de Plusgroeplessen wordt gewerkt aan de hand van een project, bijvoorbeeld feest, voeding, uitvinders en wetenschap. Naast het werken aan de projecten wordt aandacht besteed aan Engels, verschillende leerstijlen, filosofie, communicatie,
sociaal-emotionele ontwikkeling en het leren leren. Naast de extra stof, vakken en projecten in de plusgroepen zelf, krijgen de leerlingen ook extra werk mee in een eigen plusmap. Die nemen ze mee terug naar de klas, zodat ze verder kunnen met pluswerk als ze snel klaar zijn.

Projecten vanuit de Plusgroep worden in samenwerking met een “maatje” uit de klas uitgevoerd en worden gepresenteerd aan de klas. Daarnaast kunnen alle leerlingen gebruik maken van de materialen die in de Plusklasruimte aanwezig zijn o.a. denkspellen.

Nieuw dit jaar is:
Naast de Plusgroep onder schooltijd bieden wij ook na schooltijd, in samenwerking met het Buurthuis-Welzijn Pernis, meer leertijd aan voor kinderen. Maandag na schooltijd kunnen de kinderen gratis meedoen met allerlei activiteiten en cursussen o.a. ook PlusPlataan. PlusPlataan is op dit moment voor de leerlingen uit groep 5 en 6. Na de kerstvakantie voor groep 3 en 4.

We werken n.a.v. een thema en maken hier een project van. De kinderen werken samen, zoeken o.a. informatie op in boeken en werken achter de computer. Deze informatie verwerken ze in een muurkrant of bijvoorbeeld een PowerPoint. In de laatste les op 8 december geeft de groep een presentatie aan alle ouders, opa’s en oma’s, juffen en meesters.

Om een indruk te geven wat de ervaringen van de kinderen zijn volgen hierna een aantal citaten:

Leerlingen: “In de plusgroep leer je moeilijke dingen, je moet hier je hersenen laten kraken en daarom vind ik het leuk!”

“In de plusgroep krijg je moeilijke opdrachten en je leert meer met computers werken.”

“De plusgroep betekent voor mij tegen je grenzen aanlopen en er wordt meer van je verwacht dan normaal.”

“Ik vind de plusgroep leuk omdat ik hier genoeg uitdaging heb. In de klas heb ik wel extra werk maar hier doe je andere dingen zoals PowerPoints maken en proefjes, dus geen rekenen of taal. Daarom is de plusgroep zo leuk!”

Met vriendelijke groeten,
Sylvia Buijtendijk
Obs De plataan

Ook te lezen via Intranet van Stichting BOOR. (login vereist)

Nieuws bericht geplaatst op http://www.pernisonline.nl/

logopernisonline