Tarieven

Particulieren

Een coachtraject bestaat meestal uit 5 tot 8 gesprekken van maximaal 1,5 uur. De gesprekken vinden plaats in een prettige ontspannen sfeer. Dit kan bij jou of bij mij thuis of ook on the job of op locatie, afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. Meestal zien we elkaar één keer per veertien dagen. Indien de coaching plaats vindt in opdracht van een bedrijf, dan volgt een intakegesprek met de leidinggevende (opdrachtgever), coachee en coach. Als we na het intakegesprek besluiten met elkaar verder te gaan, leggen we de afspraken over leerdoelen, tijdsduur en bijvoorbeeld terugkoppeling naar de leidinggevende vast in een contract. Het coachtraject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Hierin beoordelen we (eventueel samen met de opdrachtgever) of de doelstellingen bereikt zijn. Ook bekijken we of een vervolgtraject wenselijk is.

De praktische uitvoering van mijn coachingstrajecten op een rij:

  • Vooraf voer ik een intakegesprek.
  • Het coachingstraject bestaat gemiddeld uit 5 tot 8 bijeenkomsten.
  • De bijeenkomsten vinden 1 x per 14 dagen plaats. Het bepalen van datum en tijd vindt plaats in onderling overleg.
  • Na 3 bijeenkomsten vindt er een tussenevaluatie plaats.
  • Na 6 bijeenkomsten vindt een eindevaluatie en terugkoppeling plaats waarbij we vaststellen in hoeverre de geformuleerde leerdoelen zijn bereikt en of de ontwikkeling zichtbaar is gemaakt.

Intakegesprek                                                             

Coachgesprek, per sessie

Coachtraject, (6 sessies)

Ouder coachgesprek

Gelukstraining, per dagdeel

Gesprek of observatie op bijv school/bso, per uur

Workshop (max.8 personen)

€  37,50

€    80,-

€  475,-

€    90,-

€  525,-

€  195,-

€  585,- (excl.reiskosten)
De prijzen zijn exclusief Btw.


Coaching en counselling worden nog niet standaard vergoed door alle zorgverzekeraars.
Kijk je verzekeringspolis hier op na.

 

Organisaties/ bedrijven

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een offerte opgesteld op maat.

 

Only our composing assistance is the best final essay helper and best option for carrying out your essays along with tailor made reports. Believe that our prolonged-time practical experience write essays for money.